Thursday, November 3, 2016

Pengajian Akbar

Pengajian Akbar Shafiyyatul Amaliyyah dengan Penceramah:
K.H. Tengku Zulkarnain
Dengan Tema: "Imam Dan Persaudaraan Islam Serta Perjuangan Ridho Allah SWT"

0 komentar:

Post a Comment